β-lactamase

Inhibitory Selectivity

β-lactamase Products

Catalog No. Information Product Use Citations Product Validations
S0074

Relebactam

Relebactam (MK-7655) is a potent inhibitor against KPC-2, class A and class C (AmpC) β-lactamases.

Catalog No. Information Product Use Citations Product Validations
S0074

Relebactam

Relebactam (MK-7655) is a potent inhibitor against KPC-2, class A and class C (AmpC) β-lactamases.